Portréty

V současné době můžeme téměř všude okolo nás vidět fotografie tváří, kdy jedna každá se nám snaží

"prodat" nějaký produkt, ideu, v neposlední řadě sama sebe. V zobrazení portrétů, jež tvůrce předkládá

začnete vnímat tenzi, tedy napětí, příběh a duši. Více fotografií naleznete na Patreon, kde se můžete stát patrony fotografické tvorby.

Přihlášení